Lae alla Avaldus_hooldekodusse_jarjekorda.doc (23 kB)

Kliendi ees- ja perekonnanimi

………………………...............................................................

Isikukood ................................................................................

Elukoht ....................................................................................

 

Esindaja ees- ja perekonnanimi

………………………...............................................................

Isikukood ................................................................................

Elukoht ....................................................................................

Telefon .....................................................................................

e-mail  ......................................................................................

 

                                               AVALDUS

Palun võtta ……………..…………………………………………………….(nimi) Muhu Hooldekeskuse SA hooldekodu järjekorda.

Kohta vajab alates

…………………………………………………………………………201__.a.

Vajab abi ............................................................................................................................................

(millistes tegevustes)

………….......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Seadusjärgne  ülalpidaja/ ülalpidajad või kontaktisik (esindaja) on .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Avalduse täitja

…………………………………………                       ……………………………………….